Historyczne nagranie Bydgoszczy z 1940 roku

YouTube Preview Image

Bydgoszcz w trakcie II wojny światowej

II wojna światowa przyniosła Bydgoszczy wiele strat, nie tylko w ludności, ale i w dobytku kulturowym tego miejsca.

Przedwojenna Bydgoszcz leżała w pobliżu obszarów pogranicza polsko-niemieckiego i była miastem o licznej oraz dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej. Spora część niemieckich bydgoszczan przynależała do organizacji o wyraźnych sympatiach nazistowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.